1Gb SSD

100.00/mo

✔️ 1 GB SSD Storage
✔️ Unlimited Bandwidth
✔️ Unlimited Email Account
✔️ Unlimited FTP Accounts
✔️ Unlimited Databases
✔️ Unlimited Sub-Domains
✔️ Free Let's Encrypt™ SSL
✔️ 1 CPU / 1GB RAM / 30 EP

2Gb SSD

150.00/mo

✔️ 2 GB SSD Storage
✔️ Unlimited Bandwidth
✔️ Unlimited Email Account
✔️ Unlimited Databases
✔️ Unlimited Sub-Domains
✔️ Unlimited FTP Accounts
✔️ Free Let's Encrypt™ SSL
✔️ 1 CPU / 1GB RAM / 30 EP

5Gb SSD

300.00/mo

✔️ 5 GB SSD Storage
✔️ Unlimited Bandwidth
✔️ Unlimited Email Account
✔️ Unlimited Databases
✔️ Unlimited Sub-Domains
✔️ Unlimited FTP Accounts
✔️ Free Let's Encrypt™ SSL
✔️ 1 CPU / 1GB RAM / 30 EP

10Gb SSD

1600.00/yr

✔️ 10 GB SSD Storage
✔️ Unlimited Bandwidth
✔️ Unlimited Email Account
✔️ Unlimited Databases
✔️ Unlimited Sub-Domains
✔️ Unlimited FTP Accounts
✔️ Free Let's Encrypt™ SSL
✔️ 1 CPU / 1GB RAM / 30 EP